Leesmatrix

De Leesmatrix is een gestructureerde leesmethode om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren lezen.

De opzet van de Leesmatrix is breed, omdat in onze visie de oorzaken van leesproblemen vrijwel altijd terug te voeren zijn tot:
  • Neuromotorische ontwikkelingsblokkades
  • Rijping van het kind (ontwikkelingsfasen)
  • Visuele informatieverwerking
  • Auditieve informatieverwerking
  • Ruimtelijke ontwikkeling
  • Automatiseringsproblemen
 

Vaardigheden zijn geworteld in en worden bepaald door de neuromotorische ontwikkeling van het kind. Soms speelt in dat ontwikkelingsproces onrijpheid het kind parten, maar veel vaker vormen neuromotorische blokkades de oorzaak van de leesproblemen. De ontwikkeling van het kind wordt dan belemmerd. De handrem staat er als het ware op. Het kind kan zijn capaciteiten niet aanspreken en loopt een ontwikkelingsachterstand op die kan leiden tot o.a. leesproblemen.

Lezen zowel als schrijven is een ruimtelijke activiteit, toegepast op een talig klankstelsel. Leren lezen doet een beroep op een complex verbandenstelsel dat in hoge mate bepaald wordt door de neuromotorische en mentale ontwikkeling van het kind. Op scholen wordt al sinds jaar en dag bekeken of een kind voldoet aan de zgn. leesvoorwaarden.

Desondanks vallen jaarlijks heel wat kinderen in groep drie uit op het leesgebied. Die leesvoorwaardentestjes, daar heb je dus niet zo veel aan. Er moet op een andere manier bekeken worden of een kind ver genoeg ontwikkeld is om bepaalde taken die leren lezen met zich meebrengt te kunnen uitvoeren. Simpel gezegd: een kind dat kan hakken (een woord in klanken benoemen) hoeft nog niet vanzelfsprekend een kind te zijn dat ook kan plakken (van klanken een woord maken). De reden? Het betreft twee verschillende vaardigheden, gekoppeld aan twee opeenvolgende mentale ontwikkelingsstadia.

Pas als je in staat bent om te bepalen of een kind daadwerkelijk in “het juiste stadium” verkeert, is het verantwoord om met dit kind op leesgebied methodisch aan de slag te gaan.

Vanuit die redenering, die volkomen wetenschappelijk wordt ondersteund, is de Leesmatrix tot stand gekomen.
De Leesmatrix is een remediërende leesmethode waarin de neuromotorische ontwikkeling als basis wordt gezien en in verband kan worden gebracht met de leesontwikkeling.

Bij blokkadevorming ontstaan er problemen op o.a. de volgende gebieden:
  • Visueelruimtelijke informatieverwerking
  • Auditieve informatieverwerking
  • Automatiseringsvaardigheden
Door via trainingsmodules de oorzaken van de blokkadevorming te laten verdwijnen nemen de voorwaarden om tot lezen te kunnen komen toe. Op dat moment kan via de methodische opzet van de Leesmatrix een inhaalslag gemaakt worden met betrekking tot het technisch lezen. Tempo zowel als begrip zullen verbeteren.
De Leesmatrix omvat 16 modules, waarmee via de matrixcode (klanktekens koppelen) het leesproces vorm wordt gegeven.

Bron: CNLS