Behandelingen

Voordat er wordt besloten om een behandeling te starten is er eerst een kennismakingsgesprek met u als ouders/verzorgers. Hiervoor kunt u een afspraak maken. Wanneer er wordt besloten om een coachtraject aan te gaan, vraag ik u een intakeformulier in te vullen. Deze vindt u onder het kopje ‘Intakeformulier’. Vervolgens kunt u het intakeformulier naar mij toe mailen, zodat ik al enigszins een beeld kan krijgen van de situatie, voordat u naar het intakegesprek komt. Mocht u hierover vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op.            
Tijdens het intakegesprek gaan we dieper in op wat er speelt en waar u en het kind hulp bij wensen. Wanneer er een hulpvraag van school komt of indien het probleem zich ook op school afspeelt, zal er na overleg met u, tevens een kort intakegesprek met de leerkracht plaatsvinden.

Na het intakegesprek volgen de consulten met uw kind. Tevens kan er besloten worden om een observatie in de klas of bij u thuis te doen. Ik kijk graag, zonder oordeel en met een nieuwsgierige blik met u mee. Na een aantal consulten zal er een voortgangs- of evaluatiegesprek met u en/of de leerkracht volgen.
Hierin zal ik u en/of de leerkracht handvatten aanbieden hoe (beter) met het kind omgegaan kan worden.

Tijdens de consulten maak ik gebruik van verschillende methodieken, waaronder praten, spel, metaforen, handpoppen, schilderen, tekenen, rollenspellen, fantaseren, kleien, dromen, verhalen lezen en ontspanningsoefeningen. Dit is afhankelijk van de interesses van het kind. Het kind staat immers centraal.