Werkwijze

Nadat u via de mail of telefonisch contact met mij gezocht hebt, krijgt u via de mail een intakeformulier toegestuurd.
Dit formulier moet, voorzien van handtekening, vier dagen voor het intakegesprek terug gemaild worden naar het e-mailadres: info@kindercoach-rivierenland.nl. Uiteraard mag u er ook voor kiezen om het formulier via de post te verzenden. Op deze manier kan ik mij goed voorbereiden op het gesprek.  

Tijdens het intakegesprek bespreken wij, ouders en ik, het ingevulde intakeformulier en maken wij de hulpvraag zo concreet mogelijk. Daarnaast leg ik uit hoe ik werk en kunt u uiteraard vragen stellen als bepaalde aspecten nog niet duidelijk zijn. Een intakegesprek duurt ongeveer één uur. 

Komt u voor leerondersteuning dan bespreken we tevens welke intake onderzoeken er plaats kunnen vinden om het leerprobleem in kaart te brengen. We onderzoeken wat de basis van het probleem is.

Hierbij kunt u o.a. denken aan:

- Visuele screening
- Screening reflexrestanten
- Dominantietest
- Rekenonderzoek
- Schrijfmotorische test

Door opzoek te gaan naar de oorzaak van een probleem, kunnen we deze echt aanpakken, in plaats van ons bezig te houden met symptoombestrijding. 
Vaak wordt er één bepaald onderdeel extra aandacht gegeven, ik werk aan een stevige basis om van daaruit verder te bouwen. 

Na het intake onderzoek bespreek ik met de ouder(s) hoe het vervolgtraject eruit zal zien. Na iedere sessie krijgt u oefeningen mee die uw kind samen met u thuis moet doen. Dit om zo goed mogelijk resultaat te halen. Het kunnen zowel beweegoefeningen als leerstofoefeningen zijn. Deze oefeningen duren maximaal 15 minuten per dag.

Komt u met uw kind voor gedragsondersteuning, dan kijk ik in eerste instantie alleen of de primaire reflexen goed geïntegreerd zijn. Mogelijk komen er later in het traject nog andere screenings bij, wanneer dit nodig blijkt te zijn om een beter beeld te krijgen van het probleem.

Er wordt gewerkt in blokken van ongeveer 10 sessies. Nadat het intake onderzoek is afgenomen, kan er een inschatting gemaakt worden van het aantal benodigde sessies.
De sessies duren één uur, waarbij we 45 minuten aan het werk zijn (behandelen/oefenen) en waarbij 15 minuten zijn ingelast voor bespreking en het uitleggen van de oefeningen voor thuis. Behandeling vindt plaats eens in de 2 à 3 weken.
Buiten de sessies om wordt er wel verwacht dat er thuis geoefend wordt. Hoe trouwer u oefent hoe eerder er resultaat zal zijn. 
Na 10 behandelingen vindt er doorgaans een evaluatiegesprek met de ouder(s) plaats.