Schrijfmotorische therapie

Schrijftherapie is een brede aanpak, waarbij vanuit verschillende disciplines functioneel wordt gewerkt aan verbetering.
Bij schrijven gaat het over het bewegen op papier, maar ook over het vormen van letters en over het ordenen van die letters tot een leesbaar woord. Dat is het werk wat de hersenen aan moeten kunnen. En als het niet lukt, hoe krijgen we het dan alsnog voor elkaar?

Handschriftproblemen worden vrijwel altijd alleen gekoppeld aan problemen met de fijne motoriek. Vaak wordt de hulp ingeroepen van een fysiotherapeut of een ergotherapeut. Maar schrijven is veel meer dan dat. Er zit een bewegend element aan vast, een vormcomponent en een ruimtelijke component. Deze items zijn onlosmakelijk gekoppeld aan de persoon die schrijft. De pengreep geeft een stuk van de persoonlijkheidsontwikkeling weer, evenals de lichaamshouding tijdens het schrijven. Kennis van en inzicht in de persoonlijkheidsontwikkeling is daarom onmisbaar. Binnen de ruimtelijke ontwikkeling van het kind speelt de handelings- en waarnemingsrichting een belangrijke rol. Kennis van die items is dan ook onmisbaar om het kind goed te leren schrijven. En dan is er uiteraard het dominantiepatroon. Het maakt nogal wat uit of een kind een gekruist patroon heeft ontwikkeld of niet omdat de oog-hand coördinatie er sterk door beïnvloed wordt. 
Met de techniek van tegenwoordig, lijkt een goed handschrift minder belangrijk te worden. Dit is echter niet het geval. Als een kind krampachtig schrijft, gaat alle energie naar het schrijven, in plaats van hetgeen wat geleerd moet worden. 
In de loop van de lagere school, maar zeker ook op de middelbare school, wordt het schrijftempo steeds belangrijker. In vlot tempo moet je de woorden op papier kunnen zetten. Wanneer het schrijftempo laag ligt, kan dat onder andere problemen geven bij het maken van toetsen. Tevens kan een matig handschrift ervoor zorgen dat je woorden niet goed kan lezen. Dit heeft invloed op de woordbeelden die je ziet, waardoor je de woorden verkeerd opslaat in je geheugen. 

Tijdens de intake kunnen we bespreken of het wenselijk is om een uitgebreide screening bij jouw kind te doen. Aan de hand van deze uitgebreide screening zal ik een plan maken om het kind een stevig fundament te geven. Zie het als een huis, als het fundament aan de onderkant (de ontwikkeling) niet goed is, dan zal het huis scheef gaan staan of erger nog instorten. Bij kinderen die nog actieve primaire reflexen hebben of een ontwikkelingsfase niet goed doorlopen hebben kan het leren moeilijkheden geven.


Bron: CNLS