Kernvisie Methode

Vanuit je eigen kracht leren leren.

Veel kinderen met leerproblemen leren anders, waardoor ze de aansluiting met het onderwijssysteem missen. Deze, vaak slimme, kinderen kunnen best leren, maar niet zoals het ze wordt aangeboden. Schoolprestaties blijven vaak achter bij de verwachtingen die men heeft van het kind. Regelmatig wordt dan ook de vraag gesteld of er sprake is van dyslexie, dyscalculie, ad(h)d.

Het huidig onderwijssysteem is vooral auditief en rationeel ingericht, waardoor kinderen met een visuele en gevoelsmatige denkstijl vastlopen. Deze kinderen zijn vaak gevoelig voor de sfeer in de klas en kunnen erg perfectionistisch zijn. Dit kan ervoor zorgen dat ze een verkeerd zelfbeeld ontwikkelen, waar faalangst een gevolg van kan zijn.

De Kernvisie methode gaat uit van de kracht van het visuele denken. Deze methode gaat echter verder dan uitsluitend het beelddenken.

Kinderen die een voorkeur hebben voor het visuele denken, zijn gebaat bij het topdown leren. Het denken en leren vanuit het overzicht.

Kinderen (en volwassenen) leren met deze methode verschillende technieken om de lesstof visueel op te slaan. Op deze manier kunnen zij de informatie blijvend reproduceren.

Tijdens de coaching gaan we in op:

 • Leesvaardigheid;
 • Spellingsregels;
 • Rekenvarianten;
 • Teksten leren (mindmappen);
 • Klokkijken;
 • Topografie;
 • Woorden leren in een vreemde taal;
 • Sociaal – Emotionele problemen (faalangst, explosief gedrag, concentratie, belemmerende overtuigingen, zelfbeeld).

Waar veel hulpverleners uitgaan van het probleem, kijkt Kindercoach Rivierenland naar de talenten van kinderen. Door de sterke kanten van kinderen aan te spreken, zullen ze ontdekken dat ze wel kunnen leren. Met de Kernvisie methode gaan ze een manier ontdekken die wel bij hen past. Aan het eind van het traject heeft uw kind tools in handen om bij alle vakken de lesstof goed op te kunnen slaan en te reproduceren.

Dit kan leiden tot:
 • Betere schoolresultaten
 • Meer zelfvertrouwen
 • Een krachtige toekomst

Als kindercoach hecht ik veel belang aan een goede samenwerking met kinderen en hun ouders/verzorgers. Samen maken we het verschil.
Daarom komen de ouders/verzorgers tijdens de begeleiding met het kind mee.

Jouw investering:

- Kennismaking telefonisch of in de praktijk 30 minuten.
- Intake van 60 minuten.
- 8 sessies van 60 minuten.
- Evaluatiegesprek 60 minuten.
- Inclusief oefenmateriaal

€ 595; 

Dit traject kan voor vergoeding in aanmerking komen vanuit de jeugdzorgwet.